Aflofarm Pluscard 60 tabl

5.35

Opis

Pluscard x 60 tabletek

Działanie: Lek Pluscard zawiera dwie substancje czynne: kwas acetylosalicylowy i glicynę. Kwas acetylosalicylowy hamuje ,,zlepianie się” (agregację) płytek krwi, a glicyna chroni przewód pokarmowy przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego. W badaniach klinicznych, wykazano, że małe dawki kwasu acetylosalicylowego (50 do 325 mg) skutecznie hamują agregację płytek krwi, odgrywając istotną rolę w hamowaniu powstawiania zakrzepów w naczyniach krwionośnych. Druga z substancji czynnych leku, glicyna, zwiększa rozpuszczalność kwasu acetylosalicylowego i ułatwia jego wchłanianie.

Wskazania: Lek Pluscard stosuje się:

– w zapobieganiu zawałowi mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową;

– w zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym zawale mięśnia sercowego, udarze mózgu, zabiegach na naczyniach wieńcowych, w dławicy piersiowej;

– w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca.

Przeciwwskazania:

– jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, glicynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

– w przypadku nadwrażliwości na salicylany;

– w przypadku reakcji uczuleniowej na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. astma aspirynowa, gorączka sienna;

– jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

– jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodnymi kumaryny, heparyną);

– jeśli pacjent ma dnę moczanową;

– jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca;

– jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba genetyczna krwinek czerwonych), gdyż podanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować hemolizę  niszczenie krwinek czerwonych lub niedokrwistość hemolityczną  niedokrwistość spowodowaną nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych;

– jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostatnie miesiące ciąży). Ze względu na ryzyko zespołu Reye’a nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 16 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Pluscard należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

– jeśli występują utrzymujące się objawy dzwonienia lub szumu w uszach oraz ból głowy, ponieważ w przypadku długotrwałego stosowania leku mogą one wskazywać na jego przedawkowanie, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku;

– jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, lek należy odstawić 5-7 dni wcześniej ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia, zarówno w czasie zabiegu jak i po nim;

– jeśli występują krwotoki maciczne, nadmierne krwawienia miesiączkowe, stosowana jest wewnątrzmaciczna wkładka antykoncepcyjna;

– jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

Należy porozumieć się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności w niektórych grupach pacjentów stosujących ten lek:

Dzieci i młodzież: Ze względu na możliwy udział w rozwoju zespołu Reye’a (choroba, której towarzyszą uszkodzenia wielu narządów, głównie mózgu i wątroby), nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci w wieku do 16 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby: Ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku: Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) powinni szczególnie uważnie stosować się do zaleceń lekarza. Lek należy u nich stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach, ze względu na zwiększone ryzyko objawów niepożądanych.

Interakcje: Leki przeciwzakrzepowe (np. heparyna, warfaryna): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i leków przeciwzakrzepowych może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększając tym samym ryzyko krwawienia. – Kwas walproinowy (lek stosowany w leczeniu m.in. padaczki): kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, kwas walproinowy zaś nasila działanie przeciwagregacyjne kwasu acetylosalicylowego, co zwiększa ryzyko krwawienia. – Leki moczopędne (leki zwiększające wytwarzanie moczu): kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć ich skuteczność oraz nasilać toksyczne działanie furosemidu na narząd słuchu. – Metotreksat (lek stosowany w leczeniu niektórych nowotworów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów): kwas acetylosalicylowy nasila toksyczne działanie metotreksatu na szpik kostny. Nie należy stosować leku Pluscard jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. – Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen) lub przeciwbólowe (np. paracetamol): jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami nie jest zalecane, ze względu na zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego. – Glikokortykosteroidy stosowane układowo (zwane steroidami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej): z wyjątkiem hydrokortyzonu (stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), podawane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów. – Leki przeciwcukrzycowe: kwas acetylosalicylowy nasila działanie obniżające poziom cukru we krwi przez te leki. Leku Pluscard nie należy stosować jednocześnie z pochodnymi sulfonylomocznika. – Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon): salicylany osłabiają działanie leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego. Leku Pluscard nie należy przyjmować jednocześnie z lekami stosowanymi w leczeniu dny moczanowej. – Digoksyna (lek stosowany w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca): kwas acetylosalicylowy może nasilać jej działanie. – Leki trombolityczne (leki stosowane w celu zapobiegania tworzeniu się zakrzepów krwi): kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie leków trombolitycznych, takich jak streptokinaza i alteplaza. – Leki spazmolityczne (leki rozkurczowe): glicyna nasila działanie leków spazmolitycznych (np. leku baklofen). – Związki metali: glicyna może tworzyć kompleksy ze związkami metali, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie z lekiem Pluscard.

Lek Pluscard z jedzeniem, piciem i alkoholem: Pluscard należy przyjmować w czasie lub po posiłku i popijać 1 szklanką płynu. Alkohol zwiększa częstość i nasilenie krwawień z przewodu pokarmowego spowodowanych przez kwas acetylosalicylowy. W trakcie leczenia nie należy pić alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią: Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ciąża- Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Nie stosować leku w czasie ostatniego trymestru ciąży bez specjalnego polecenia lekarza, ponieważ kwas acetylosalicylowy może powodować wady rozwojowe u płodu i komplikacje podczas porodu. Karmienie piersią- Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Salicylany przechodzą w niewielkich ilościach do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn 4 Pluscard nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Dawkowanie:Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku Pluscard powinien podjąć lekarz. Zalecana dawka:  Dorośli i młodzież powyżej 16 lat:  zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: zwykle 1 tabletka na dobę.  Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytym: – zawale mięśnia sercowego: zwykle 1 tabletka na dobę; – udarze mózgu: zwykle 2 tabletki na dobę.  Zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym po przebytych zabiegach na naczyniach wieńcowych: zwykle 1 tabletka na dobę.  W dławicy piersiowej: zwykle 1 tabletka na dobę.  W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 3 tabletki  należy je dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie. Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku popijając wodą. Tabletki należy połykać w całości (z wyjątkiem wskazania: świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca). Osoby w podeszłym wieku: Nie ma dokładnych danych na temat stosunku korzyści do ryzyka stosowania kwasu acetylosalicylowego w tej grupie pacjentów. Zalecane jest, aby lekarz dobrał dawkę leku do czynności nerek osób w podeszłym wieku. Pacjenci z niewydolnością nerek i (lub) wątroby: Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i (lub) wątroby. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pluscard Objawy przyjęcia zbyt dużej ilości leku obejmują: szum lub dzwonienie w uszach, ból głowy, biegunkę, ból brzucha, dezorientację, zawroty głowy, senność, przyśpieszony oddech, nudności, wymioty, ketoza, zasadowica oddechowa i kwasica metaboliczna. Ponadto, zmniejszenie czynności ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do śpiączki. Może również wystąpić zapaść krążeniowa i niewydolność oddechowa. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który, jeśli to konieczne, zastosuje odpowiednie leczenie (podanie węgla aktywowanego, leczenie objawowe). Pominięcie przyjęcia leku Pluscard W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 5

Działania niepożądane: Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystapią. Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli: – wystąpi obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej). Obrzęk w obrębie głowy i szyi może powodować trudności w przełykaniu i oddychaniu; – pojawią się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce) lub krwotoki. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: – ból brzucha, zgaga lub niestrawność, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności z wymiotami lub bez wymiotów; – uszkodzenie błony śluzowej żołądka; – nawroty choroby wrzodowej; – krwawienia z przewodu pokarmowego (czarne, smoliste stolce), perforacje (przedziurawianie żołądka lub jelita). Owrzodzenie żołądka występuje u 15% pacjentów długotrwale przyjmujących kwas acetylosalicylowy; – ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby (szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie); – przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny; – białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek; – niewydolność serca; – nadciśnienie tętnicze; – szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy; – małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia), zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu krzepnięcia; – szczególnie u pacjentów z astmą, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (trudności w oddychaniu, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zawroty głowy, wysypka skórna, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs). Zgłaszanie działań niepożądanych Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.

Skład: – Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy oraz glicyna. Jedna tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 40 mg glicyny. – Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, talk. J

Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Zdrowie

xxxxx

yyyyy