Apo-Napro Fast 220mg 20kaps

12.45

Opis

Apo-Napro Fast to niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) I generacji. Preparat ze względu na obecność substancji czynnej – naproksenu wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Wskazaniem do stosowania leku są dolegliwości bólowe u dzieci w wieku od 12 lat i dorosłych. Apo-Napro Fast stosuje się do krótkotrwałego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu takich jak np. ból głowy, zęba, mięśni, placów, stawów, menstruacyjny lub w celu obniżenia gorączki. Apo-Napro Fast jest w postaci niebieskich przezroczystych miękkich kapsułkek żelatynowych. Każda kapsułka zawiera 220mg naproksenu sodowego. Maksymalna dawka leku to 3 kapsułki na dobę.

Wskazania
Leczenie dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak:
ból głowy,ból zęba,ból mięśni,ból stawów,ból pleców,bolesne miesiączkowanie,dolegliwości bólowe o niewielkim nasileniu związane z przeziębieniem,obniżenie gorączki.Do krótkotrwałego leczenia dolegliwości bólowych u dorosłych i dzieci w wieku od 12 lat.
Skład
1 kapsułka zawiera:
substancję czynną: 220mg naproksenu sodowego.pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: makrogol 600, kwas mlekowy, glikol propylenowy, powidon K-30, żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, glicerol, woda oczyszczona, błękit patentowy V (E 131), triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, alkohol izopropylowy, lecytyna.
Działanie
Przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 kapsułka co 8 do 12 godzin.Jako dawkę początkową można też zastosować 2 kapsułki, a jeśli objawy utrzymują się, po 12 godzinach przyjąć następną kapsułkę.Nie należy stosować więcej niż 3 kapsułek w okresie jednej doby.Kapsułki należy przyjmować z dużą ilością wody lub mleka, najlepiej tuż po posiłku.Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, jeśli nie czuje się lepiej lub czuje się gorzej po 3 dniach leczenia gorączki i po 5 dniach leczenia bólu.Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku Apo-Napro Fast dłużej niż 10 dni.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Przeciwwskazania

Pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek powinni stosować najmniejszą dawkę skuteczną pod opieką lekarza, który zaleci monitorowanie czynności nerek. W umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek należy unikać stosowania naproksenu. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie mogą stosować naproksenu.Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować szczególną ostrożność stosując lek Apo-Napro Fast. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub marskością wątroby powinni unikać stosowania leku Apo-Napro Fast.Pacjenci z alergią (nadwrażliwością) na orzeszki arachidowe lub soję nie powinni stosować tego leku.Naproksen, substancja czynna leku Apo-Napro Fast, przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W związku z tym nie należy stosować leku Apo-Napro Fast w okresie karmienia piersią.Nie należy przyjmować leku Apo-Napro Fast w okresie pierwszych 6 miesięcy ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne i nie wolno stosować Apo-Napro Fast podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży lub w trakcie porodu. Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Apo-Napro Fast jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który może zaburzać płodność u kobiet. Działanie to przemija po przerwaniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, aby sporadyczne stosowanie leku wpływało na prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, jednak w przypadku problemów z zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.
Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.Nie zamrażać.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):
nudności,dyskomfort brzuszny,zaparcie.
Często (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 100):
ból głowy,zaburzenia widzenia,dzwonienie lub szum w uszach,opuchlizna kostek i stóp (obrzęk),choroby serca,wymioty,wysypka.
Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 1000):
zaburzenia koncentracji,problemy ze snem (bezsenność),zaburzenia koncentracji lub pamięci (zaburzenia poznawcze),krwawienie z przewodu pokarmowego i (lub) perforacja,nadwrażliwość na światło.
Rzadko (mogą dotyczyć 1 do 10 osób na 10 000):
zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, które może spowodować bladożółte zabarwienie skóry oraz wywoływać osłabienie i duszność (niedokrwistość hemolityczną),reakcje alergiczne na leki z naproksenem i naproksenem sodowym,reakcje alergiczne występują zwykle u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na aspirynę, inne leki z grupy NLPZ oraz na Apo-Napro Fast. Mogą one jednak również wystąpić u pacjentów, u których wcześniej nie występowała taka alergia,wysokie stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),zaburzenia słuchu,zapalenie naczyń krwionośnych,zapalenie płuc (eozynofilowe zapalenie płuc),owrzodzenia jamy ustnej,zagrażające życiu zapalenie wątroby (śmiertelne zapalenie wątroby),łysienie,reakcje wynikające z ekspozycji na światło, takie jak zapalenie skóry i pęcherzowe wykwity (porfiria skórna późna lub reakcje przypominające pęcherzowe oddzielanie się naskórka).
Bardzo rzadko (mogą dotyczyć mniej niż 1 osoby na 100 000):
zmniejszenie liczby białych krwinek (granulocytopenia),zmniejszenie liczby płytek (trombocytopenia),drgawki,niezakaźne zapalenie błon otaczających mózg (aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych),niewielkie nasilenie ryzyka ataku serca (zawału mięśnia sercowego lub udaru). Ryzyko to jest bardziej prawdopodobne u pacjentów stosujących duże dawki podczas długotrwałego leczenia;zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze na dłoniach i stopach),zaczerwienienie skóry (rumień wielopostaciowy),krew w moczu (krwiomocz).Zaburzenia czynności nerek w tym kłębuszkowe zapalenie nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych (martwica części tkanek w nerkach) i zespół nerczycowy (białkomocz).
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
znaczne zmniejszenie liczby krwinek mogące wywołać osłabienie, powstawanie wybroczyn lub większe prawdopodobieństwo zakażeń,dna moczanowa,zawroty głowy,wysokie ciśnienie tętnicze,owrzodzenia przewodu pokarmowego inne niż trawienne, owrzodzenia trawienne,zapalenie jelita grubego,obrzęk szyi i twarzy (obrzęk naczynioruchowy),łuszczenie skóry (martwica naskórka),niewydolność nerek,zmniejszenie płodności u kobiet,łagodna opuchlizna kostek i stóp (łagodny obrzęk obwodowy).
Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.Apo-Napro Fast może nasilać działanie:niektórych leków przeciwzakrzepowych (leków rozrzedzających krew),niektórych doustnych leków przeciwcukrzycowych,niektórych antybiotyków,niektórych leków przeciwpadaczkowych (pochodne hydantoiny), takich jak fenytoina,niektórych sulfonamidów, takich jak sulfadoksyna niektórych leków.Apo-Napro Fast może osłabiać działanie niektórych leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu (blokujących receptory beta i leków moczopędnych).Lek Apo-Napro Fast może opóźniać wydalanie preparatów litu (stosowanych w leczeniu zaburzeń układu nerwowego).Apo-Napro Fast nasila ryzyko działań niepożądanych podczas jednoczesnego stosowania z:metotreksatem (stosowanym w leczeniu reumatyzmu),inhibitorami konwertazy angiotensyny (lekami stosowanymi na przykład w leczeniu nadciśnienia tętniczego),cyklosporynami (lekami stosowanymi w leczeniu choroby autoimmunologicznej – choroby, w której przebiegu układ odpornościowy wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom),innymi lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi.Jednoczesne stosowanie leku Apo-Napro Fast z probenecydem (przyjmowanym w leczeniu dny moczanowej) może opóźniać eliminację naproksenu.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Działania niepożądane można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej dawki skutecznej w jak najkrótszym okresie koniecznym do kontrolowania objawów.Przed rozpoczęciem stosowania leku Apo-Napro Fast należy omówić z lekarzem lub farmaceutą jeżeli:ból lub gorączka nie ustępują, nasilają się lub powtarzają regularnie, nawet jeśli te objawy są łagodne,podczas zażywania tego leku występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (takie, jak ból żołądka lub zgaga),pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze lub choroby serca,pacjent ma zakażenie,pacjent jest w podeszłym wieku,pacjent ma dolegliwości ze strony wątroby,pacjent ma dolegliwości ze strony nerek.W przypadku zaburzeń serca, przebytego udaru lub podejrzenia ryzyka tych zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu lub palenie tytoniu) przed przyjęciem leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.Przyjmowanie leków takich, jak Apo-Napro Fast może być związane z niewielkim nasileniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to jest bardziej prawdopodobne u pacjentów przyjmujących duże dawki i podczas leczenia trwającego długo.Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia (10 dni).Jeśli wystąpią dolegliwości ze strony żołądka lub jeśli takie objawy występowały w przeszłości, nie należy stosować leku Apo-Napro Fast, o ile nie zalecił tego lekarz.Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi powinni stosować ten lek wyłącznie pod nadzorem lekarza.Pacjenci z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek powinni stosować najmniejszą dawkę skuteczną pod opieką lekarza, który zaleci monitorowanie czynności nerek. W umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek należy unikać stosowania naproksenu. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie mogą stosować naproksenu.Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować szczególną ostrożność stosując lek Apo-Napro Fast. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub marskością wątroby powinni unikać stosowania leku Apo-Napro Fast.Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Ciąża
Nie należy przyjmować leku Apo-Napro Fast w okresie pierwszych 6 miesięcy ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne i nie wolno stosować Apo-Napro Fast podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży lub w trakcie porodu. Przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.Karmienie piersią
Naproksen, substancja czynna leku Apo-Napro Fast, przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W związku z tym nie należy stosować leku Apo-Napro Fast w okresie karmienia piersią.Płodność
Apo-Napro Fast jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), który może zaburzać płodność u kobiet. Działanie to przemija po przerwaniu stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, aby sporadyczne stosowanie leku wpływało na prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, jednak w przypadku problemów z zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Jest mało prawdopodobne, aby lek Apo-Napro Fast stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Apo-Napro Fast zawiera sorbitol
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent przed przyjęciem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem.
Apo-Napro Fast zawiera lecytynę pochodzącą z oleju sojowego
Pacjenci z alergią (nadwrażliwością) na orzeszki arachidowe lub soję nie powinni stosować tego leku
Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 9
04-118 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Zdrowie

100% sklep
, izolat a koncentrat
, naeśniki
, bluza olimp
, forsen forte z melatoniną
, zenszen koreanski
, migdały ceneo
, laktoza budowa
, fat burneri
, wyciąg z pieprzu cayenne
, ile białka na masie
, ochraniacze allegro
, busko zdrój sklepy
, wpc program

yyyyy