Kelatis spray 100 ml

30.53

Opis

Kelatis to wyrób medyczny w postaci sprayu zawierający proszek mineralny z 2,5% srebra jonowego. Aplikowany na ranę pozwala kontrolować wysięk, jednocześnie tworząc na niej czyste i wilgotne środowisko. Jony srebra pozwalają chronić ranę przed zakażeniem drobnoustrojami, a ponadto wyrób medyczny Kelatis wspiera procesy gojenia rany oraz chroni ją przed wzrostem egzogennej mikroflory w miejscu jego zastosowania. Po aplikacji pozostaje na ranie i nie ściera się, natomiast można go usunąć przy pomocy roztworu soli fizjologicznej.

Mikronizowany zeolit, srebro jonowe, n-butan.

Nie są znane żadne działania niepożądane składników wyrobu medycznego.

Preparat przeznaczony do stosowania na rany w celu ochrony jej przed działaniem drobnoustrojów.

Produkt łatwopalny.

Solinea Sp. z o.o. Sp.K
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn
Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.Przechowywać z dala od źródeł ciepła, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, gorących powierzchni i innych źródeł zapłonu.Nie palić.Pojemnik pod ciśnieniem: nie przekłuwać ani nie spalać – nawet po zużyciu.Chronić przed światłem słonecznym.Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/120°F.Przechowywać poza zasięgiem dzieci.Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.Przed zastosowaniem należy oczyścić ranę za pomocą roztworu izotonicznego.Wstrząsnąć przed użyciem.Rozpylać w krótkich odstępach czasu, lekko naciskając na przycisk dozownika i kierując spray na ranę.Powtórzyć – w razie potrzeby, przykryć ranę jałowym opatrunkiem.Wyrobu Kelatis nie należy stosować dłużej niż przez dwa kolejne tygodnie. Jeśli przez ten czas nie nastąpiła poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

Zdrowie

mega mass 4000
, kwas gla
, kiwi właściwości przeczyszczające
, 30 pln
, libid

yyyyy